Tel: +46(0)705441261
Välj en sida

UTMANAR, UTVECKLAR, UTBILDAR

CDI lanserar ny plattform för den veterinärmedicinska branchen

CDI – mätbar affärsutvekling

Allteftersom tiden går tror jag mindre och finner ut mer. Baserat på mina erfarenheter och tidigare exempel vet jag om jag kan hjälpa dig. Att vi kan mäta resultat gör ju det hela ännu bättre/mer intressant. – CECILIA
k

Utmanar

Utvecklas gör man när man går utanför sin komfortzon, lär sig saker man tror att man inte klarar av, genomför det man inte tidigare gjort. Vi utmanar dig att ”bryta ny mark” och bli ett lönsammare företag

Utvecklar

ditt ledarskap, dina medarbetare och ditt företag. Vi blir din partner i processen mot bättre ledarskap, lönsammare affärer och effektivare organisation

g

Utbildar

Lär er nya metoder och synsätt, arbeta med effektiva verktyg och få tryggheten och säkerheten i hur man använder dem konkret och arbetsriktad inlärning och träning.

CDI I SIFFROR 

Års erfarenhet

+ DISC analyser

VÅRA TJÄNSTER

Z

Ledarskap och coaching

Som chef måste du hantera relationer, förhålla dig till uppdraget, leverera resultat och leda verksamheten ditt ägaren vill.

Ledarskapet kräver också att du kan följa ramar och strukturer i den organisation eller kontext du är verksam.

 

Z

Sälj – service - bemötande

En säljinsats är problemlösning, lös kundens problem och du har din affär!    Möt alla med respekt, stora öron, med vilja och intresse och bra kom ihåg – gärna papper och penna. Var medveten om att vi är olika och att alla inte tycker som du, där kommer respekten in. Positivt bemötande från igång till utgång i ditt företag, från alla kunden möter, på alla våningar och från alla positioner. Vi kan ge dig effektiv säljutbildning som du kan omsätta direkt i verksamhet och lika direkt räkna hem. Bra säljutbildning är en bra investering!

 

Z

Mentoruppdrag

Mentor betyder vis rådgivare och kommer från det grekiska språket.CDI Candouit kan hjälpa dig att utvecklas i din roll eller att förbereda dig för en annan roll än den du har. Vi ger dig utmaning och utveckling via dialog, uppgifter och uppföljning på satt handlingsplan. Du blir motiverad och inspirerad att ta din personliga utveckling på allvar och genom de insikter du får ta nästa steg i livet eller karriären.

 

Z

Företags och affärsutveckling

Advisory board är ett sätt för ditt företag att få in kompetens utan att de är ordinarie ledamöter i din styrelse. Vi bidrar på olika sätt till ditt företags utveckling och tillväxt genom samtal, rådgivning, effektiva handlingsplaner och nätverk.

 

STARTA DIN FRAMGÅNGSRESA IDAG

REFERENSER

"Med hög kvalitet och engagerade utbildare skapar Cecilia tillsammans med kursdeltagare från kliniker i hela landet möjligheter och förutsättningar för positiva arbetsplatser och lönsammare kliniker"

Marita Stigelius , VD @ VeTABolaget AB

CECILIA

VD & GRUNDARE

Som är utbildad Butikschef, Marknads-ekonom och Certifierad Thomas specialist i Sverige och England.Har arbetat som säljare, butikschef, projektledare för etablering IHM i Malmö, samt som försäljningschef. Utvecklat och etableratomsorgs produkter för djur och människor som sålts av Apoteket AB, Hööks och i zoo-fackhandeln. Är sedan drygt 20 år verksam som företags och affärsutvecklingskonsult i egen regi

KOntakta oss idag